تبلیغات
[cb:جنبش فرهنگی سربازان امام زمان]

جنبش فرهنگی سربازان امام مهدی(عج)

تهدید نرم و راههای مقابله با آن

نویسنده:فرهاد کوچکزاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تربیت معلم تهران

مقدمه

دشمنان جمهوری اسلامی ایران بعد از آنکه ازراه نظامی نتوانستند نفوذ از دست رفته خود در ایران را  بدست آورند، امروزه به سمت فعالیت فرهنگی گرایش پیدا کرده اند. آنها از طریق رسانه ها، اینترنت، بازی های رایانه ای و ...درصدد می باشند تا فرهنگ غرب را درکشورما گسترش دهند و از این طریق مشکل جمهوری اسلامی ایران را برای خود حل نمایند. به این  نوع فعالیت های فرهنگی که در صدد نفوذ در یک کشور می باشد جنگ نرم ، ناتو فرهنگی ، تهاجم فرهنگی و شیبه خون فرهنگی گفته می شود . لذا در این مقاله محقق درصدد است تا جنگ نرم را  تعریف کند و راههای مقابل با آن را تحلیل نماید.

الف ـ تهدید نرم

1- اصطلاح تهدید نرم ازجمع دو کلمه تهدید به معنی ترساندن وبیم دادن ونرم به معنای هرچیز ملایم تشکیل شده است. اما تهدید نرم که مترادف با تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی، امپریالیسم فرهنگی می باشد و در اصطلاح به معنی اعمال قدرت به منظور اشاعه ارزش های فرهنگی امپریالیسم در میان ملل جهان سوم و خفه کردن این ملتها است. تهاجم فرهنگی از راههای گوناگون به قصد تضعیف تعهد اخلاقی ، تضعیف نهاد خانواده ،تضعیف شئون اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی وتشویق بی بندو باری صورت می گیرد.1

2- رهبر معظم انقلاب تهدید نرم را اینگونه تعریف می کند: مجموعه زنجیره ای به هم پیوسته رسانه های گوناگون،اینترنت، ماهواره، تلویزیون، رادیو و ... که در جهت مشخص حرکت می کنند،تا سرشته تحولات جوامع را برعهده بگیرند اینها صهیونیست ها  و سرمایه دارهایند و عمدتاً هم در اروپا و امریکا زندگی می کند.2

ب ـ راههای مقابله با تهاجم فرهنگی

مسلما جمهوری اسلامی باید در مقابل تز جنگ نرم ،آنتی تزهای مناسب را انتخاب نمایید تا از این طریق بتواند   فرهنگ ایرانی _اسلامی خود در برابر تهاجم غرب حفظ نماید.لذا محقق در ذیل ضمن بیان مهمترین راهکارهای مقابله با تهدید نرم،آنها را مورد تحلیل قرار می دهد.

1- پیشگیری از نفوذ عوامل تهدید نرم

یکی از مهم ترین راهها برای مقابله با تهدید نرم انجام دادن مجموعه اقداماتی برای جلوگیری از انتشار  عوامل و وسایل تهدید نرم در کشور می باشد. امام خمینی (ره) در وصیت نامه خود به

این موضوع اشاره می کنند و می فرمایند: تبلیغات، مقالات ، سخنرانی ها ، کتب و مجلات که برخلاف اسلام، عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و برهمه ما و همه مسلمانان جلوگیری از انتشار  آن واجب است3.

2- تولید علم و جنبش نرم افزاری:

غرب با استفاده از تمامی امکانات خود در راستای انتشار فرهنگ خود در حال فعالیت است. آنها در یک تهاجم آرام ، فراگیر و نرم از فن آوری های پیشرفته همچون ماهواره ها، سایت ها، رسانه ها و ... استفاده می کنند تا فرهنگ خود را برجهانیان تحمیل نمایند. در مقابل جمهوری اسلامی هم باید با استفاده آخرین دست آوردهای علمی و تکنولوژی خود دانش ها و ارزش های اسلامی  را در غالب فیلم ، سریال، بازی های رایانه ای ،نمایشنامه و.... در جامعه عرضه کند و از این طریق به مقابله با این تهاجم بپردازد تا اعضاء جامعه با استفاده از امکانات داخلی ارضاء شوند و خط فکری آنها براساس فرهنگ اسلامی _ ایرانی شکل بیابد و توسعه پیدا کند.

3- افزایش بصیریت در جامعه

یکی دیگر از مهمترین راههای مقابله با تهدید نرم افزایش بصیرت در بین اعضای جامعه می باشد. خصوصاً اگر صاحبان اندیشه، نخبگان حوزوی، دانشگاهی و بسیجی در مورد تهدید نرم و پیامدهای ناشی از آن از بصیرت کافی برخوردار باشند می توانند با  اطلاع رسانی و تحلیل درست از رویدادهایی که حاصل ازتهدید نرم است اثرات این تهدید را کاهش دهند و یا از بین ببرند.

4- بازنگری در دروس دانشگاهی رشته های علوم انسانی

علوم انسانی علمی است که در آن دیدگاه و نظریه های و تجربیات بشر در مورد موضوعات مختلف با عقل بشر مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد علوم انسانی موجود در کشور باید بیان شود که چهارچوب و ساختار این علم براساس تفکرات فرهنگ غرب شکل گرفته است. متاسفانه کار اصلی اساتید و محققان این رشته(بویژه در علوم سیاسی) در ایران ترجمه کتب غربی و ارائه آن با عنوان کتب درسی در دانشگاه ها می باشد. بنابراین متاسفانه امروز، در دانشگاههای کشور دیدگاهها و نظریات غرب در مورد جهان که پایه و اساس آن بر سکولاریسم، اومانیسم، ماتریالیسم و جمهوری خواهی استوار است،تدریس می شد و تفکرات دانشجویان ما را براساس چهارچوب نظریات غرب شکل می دهد.

خلاصه امروزه نخبگان فکری و ابزاری کشور باید درصدد باشند علومی را در دانشگاهها به دانشجویان عرضه نمایند که براساس ساختار و چهارچوبه تفکر   ایرانی_ اسلامی  باشد و از این طریق بتوانند فرهنگ ایرانی را شکوفا و بارور نمایند .

5- گسترش امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی ازمنکر از فروع دین مبین اسلام می باشد و عمل به آن برهر مسلمانی واجب است. بنابراین باید این اصل مهم دینی و عقلی به صورت منطقی برای مردم روشن شود بطوری که آنها خود را مقید و عامل به آن بدانند. هر کس در محدود زندگی خویش  با فساد و زشتی ها مبارزه کرده و مردم را به فریضات دینی دعوت کند. اگر چنین اقدامی درجامعه صورت گیرد دشمن هرگز روزنه ای برای نفوذ در فرهنگ کشور ما پیدا نخواهد کرد.

6-تقویت مساجد و کانده های فرهنگی :

یکی از مهم ترین علتهایی که مردم جامعه در دام تهدید نرم اسیر می شوند و هویت و فرهنگ غرب را می پزیرند،کم آگاهی و کم اعتقادی آنها نسبت به فرهنگ اصیل اسلام می باشد. بنابراین اگر مساجد و کانونهای فرهنگی کشور تقویت شوند وبطوریکه  بتوانند فرهنگ اسلام را به جوانان عرضه نمایند و از این طریق جوانان را اقناع کنند، هرگز جوانان کشور به سمت فرهنگ غرب کشیده نمی شوند.

7- تلاش برای زدودن فقر:

در دین مبین اسلام مبارزه با فقر زدایی بسیار حائز اهمیت است. زیرا افزایش فقر در جامعه تاثیرات منفی زیادی برجای می گذارد که یکی از این تاثیرات اشاعه فحشاء است. فردی که در معرض فقر قراردارد به علت انکه مشکل  در تامین نیازهای اساسی خود دارد مجبور می شود برای تامین نیازهای خود دست به هر کاری بزند.و از این طریق فرهنگ جامعه را به انحراف بکشاند.بنابراین یکی از راههای مقابله با تهدید نرم فقر زدایی می باشد.

نتیجه

تهدید نرم به معنی استفاده از راههای مختلف برای اشاعه ارزشی های فرهنگی امپریالیسم و جهان غرب در میان کشورهای جهان سوم است .راههای مقابله با آن پیشگیری از نفوذ عوامل جنگ نرم   ، تولید علم و جنبش نرم افزاری ، افزایش بصیرت در جامعه، بازنگری در دروس رشته علوم انسانی،گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و تقویت مساجد وکانون های  فرهنگی و تلاش برای زدودن فقر در جامعه است1 –علی آقا بخشی و منبر افشاری فرهنگ علوم سیاسی ، تهران، چابار، چاپ ششم، 1382، ص 106.

2 – www. Maarefmage. Com.article

3 امام خمینی ، وصیت نامه،تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار مام، 1375 ص62.دوشنبه 4 بهمن 1389 | نظرات ()


موضوعات

جنگ نرم

مهدویت

مذهبی

پیوندهای روزانه

وبلاگ حاج علی

مطالب اخیر

تغییر وبلاگ

م ن ت ظ ر چیست؟

سیر تاریخی اورشلیم و نامگذاری آن به بیت المقدس و ارض موعود

ثبت لحظه بلعیده شدن ستاره توسط یک سیاهچاله عظیم

علت کاهش تولد ستارگان/ شیرهای گاز ستاره ساز جهان بسته شدند

ناگفته هایی درباره مختار ثقفی

چگونگی تسخیر جهان با یاران كم

چرا حضرت مهدی موعود(ع) مظلوم‌ترین فرد عالم است؟

برگ‏هایى ازتاریخ روم مادر امام زمان علیه السلام

به بهانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های آمریکا(CUPA AMERICA)،/قسمت1

سحر سامری قسمت آخر/فحشا و خون

پاسخ آیت الله جوادی آملی به چهار پرسش درباره امام زمان (عج)

اولین جملات حضرت مهدی (عج) پس از ظهور

کوهی که حضرت سلیمان، جن ها را در آن زندانی می کرد + تصاویر

خدایا، امام زمان(عج) را به آرزوهایش برسان

آرشیو مطالب

آذر 1391

شهریور 1390

مرداد 1390

تیر 1390

خرداد 1390

اردیبهشت 1390

فروردین 1390

اسفند 1389

بهمن 1389

آذر 1389

آبان 1389

مهر 1389

نویسندگان

anaj

پیوند ها

مکتب الشهدا

گل نرگس

دانشنامه مهدویت

آمار سایت

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

امکانات جانبی

RSS 2.0

لوگوی دوستان