تبلیغات
[cb:جنبش فرهنگی سربازان امام زمان]

جنبش فرهنگی سربازان امام مهدی(عج)

نحوه ی حكومت ائمه بعد از رجعت چگونه است؟


رجعت ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ از امور قطعی و یقینی است اما در مورد كیفیت رجعت و نحوه حكومت آنها اطلاعات آنچنانه ای در دست نیست فقط در مورد حضرت امام حسین ـ علیه السلام ـ وارد شده كه به اندازه ای پادشاهی خواهند كرد كه از پیری موی ابروهایش بر روی چشمانش آویخته شود. 
درباره كیفیت رجعت ائمه و حكومت ایشان اطاعت تفصیلی در اخبار و روایات وارد نگردیده است. فقط آنچه قطعی است رجعت آنان می باشد و نیز وارد گردید كه نوزده سال بعد از قیام صاحب الامر رجعت ائمه با رجعت امام حسین ـ علیه السلام ـ شروع می شود و سپس حضرت علی ـ علیه السلام ـ می آیند آنگاه پیامبر اكرم ـ صلی اله علیه و آله و سلم ـ . اما آیا همه معصومین در عصر امام زمان می آیند یا به ترتیب یكی یكی می آیند و از دنیا می روند قطعی نیست، و درباره كیفیت حكومت ایشان نیز تفصیلاً بیان نشده است فقط از روایات می شود استفاده نمود كه ادامه همان حكومت امام عصر است فقط در یك روایات به كلیاتی از حكومت حضرت علی آمده است، در اینجا ابتداء نمونه هایی از این روایات را ذكر می كنیم آنگاه به جمع بندی آنها و نیز به نظر علامه مجلسی در این زمینه می پردازیم. 
1- از امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ روایت شده است كه: بعد از گذشت نوزده سال از قیام امام عصر ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ امام حسین ـ علیه السلام ـ بیرون خواهد آمد و به خونخواهی و انتقام خون خود و اصحابش می پردازد و دشمنانش را می كشد و اسیر می كند تا اینكه حضرت امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ بیرون خواهد آمد.
[1] 
2- اولین كسی كه رجعت می نماید امام حسین است.
[2] 
3- در حدیثی كه معروف به حدیث مفضل می باشد بعد از بیان اموری كه امام عصر در تثبیت حكومتش انجام می دهند می فرماید: پس حضرت امام حسین با یارانش و دوازده هزار صدیق ظاهر می شوند و رجعتی از این خوشتر نباشد، آنگاه صدیق اكبر امیر المؤمنین بیرون می آید سپس بیرون می آید سید اكبر محمد رسول اللَّه ـ صلی اله علیه و آله و سلم ـ با هر كه به ادیان آورده از مهاجرو انصار و هر كه در جنگهای ایشان به شهادت رسیده اند و....
[3] 
4- درباره حكومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ در روایتی چنین آمده است كه همه انبیاء و مؤمنین در حكومت او رجعت می كنند و پیامبر اكرم ـ صلی اله علیه و آله و سلم ـ پرچم حكومت را به دست حضرت علی ـ علیه السلام ـ می دهد و همه انبیاء و مؤمنین و خلایق تحت امر او در می آیند و او امیر همه می شود.
[4] 
ملاحظه می فرمایید كه در این روایات فقط اشاره شده كه در عصر حكومت امام زمان ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ رجعت ائمه شروع می شود بنابراین می شود استفاده كرد كه حكومت آنها ادامه حكومت جهانی امام زمان ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ است. فقط در حكومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ همه انبیاء و مؤمنان رجعت می كنند و تحت امر او قرار می گیرند شایسته می دانم در اینجا نظر مرحوم علامه مجلسی را در این زمینه ذكر نمایم: 
"خصوصیت این رجعت ها معلوم نیست كه آیا با ظهور امام زمان ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ رجعت آنان در یك زمان خواهد بود یا بعد خواهد بود و از بعضی احادیث ظاهر می شود كه به ترتیب زمان امامت رجعت خواهند كرد و شیخ حسن بن سلیمان قائل شده است به آنكه هر امامی زمان امامتی دارد و هر امامی زمان مهدی بودن دارد و حضرت صاحب الامر اول كه ظاهر می شود زمان امامت اوست و بعد از آباء و اجداد كرام خود باز آن حضرت رجعت خواهد كرد و به این وجه تأویل كرده است آن حدیثی را كه گفته: از ما دوازده امام دوازده مهدی است، و این قول اگرچه بعید از صواب نیست اما مجمل اقرار كردن و تفاصیلش را به علم ایشان رد كردن احوط است"
[5] بنابراین همانگونه كه مرحوم مجلسی فرموده اند احتیاط این است كه تفصیل رجعت و حكومت ائمه را به علم خودشان واگذار نمائیم و فقط اجمالاً معتقد باشیم كه آن بزرگواران رجعت خواهند كرد. 
سؤال: ائمه چه مدت زمانی بعد از رجعت در دنیا باقی می مانند؟ و چگونه به جهان آخرت انتقال پیدا می كند؟ 
درباره اینكه هر كدام از ائمه چه مقدار حكومت می كند و چه مقدار در دنیا باقی می مانند در روایات به اطلاعاتی دست نیافتم فقط در یك روایت وارد گردیده كه حضرت ابن عبداللَّه الحسین ـ علیه السلام ـ آنقدر حكومت خواهد كرد كه از پیری موهای ابروی های مباركش بر روی دیده اش آویخته شود.
[6] 
و درباره كسیفیت انتقال ایشان به جهان آخرت مطلبی كه صراحت داشته باشد یافت نشد ولی روایاتی وجود دارد كه می شود از آنها استفاده كرد كه ائمه عمر طبیعی خود را خواهند نمود و به مرگز طبیعی از دنیا خواهند رفت. 
سؤال: آیا ستمگران وقت به دنیا بر می گردند و دوباره قبض روح می شوند و از دنیا می روند؟ 
در روایات متعددی وارد گردیده است كه ستمگران و بدكاران زمان هر معصومی با آن معصوم رجعت می نمایند، بگونه ای كه مرحوم علامه مجلسی می فرماید: رجعت بعضی از مؤمنان و بعضی از كافران و نواصب و مخالفان متواتر است و انكارش موجب خروج از دین تشیع است
[7]" و نیز در این روایات آمده است كه مؤمنان انتقام خود را از این ستمگران می گیند و آنها را به هلاكت می رسانند. در ذیل به نمونه هایی از این روایات اشاره می نمائیم. 
1) در روایتی كه سعد بن عبداللَّه از حضرت امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت كرده است آمده: هر امامی كه در قرنی بوده است نیكوكاران و بد كاران زمان او بر می گردند تا حق تعالی مؤمنان را بر كافران غالب گرداند و مؤمنان از ایشان انتقام كشند".
[8] 
2) حضرت امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ در ذیل آیه "فطلت اعناقهم لها خاضعین
[9]" یعنی اگر بخواهیم می فرستیم بر ایشان از آسمان آیتی پس گرونهای ایشان از برای این آیت ذیل و خاضع می گردد، فرمودند: این آیت علی بن ابیطالب ـ علیه السلام ـ است كه گردنهای بنی امیه برای او ذلیل و خاضع می گردد كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در هنگام زوال خورشید ظاهر می گردد تا مردم او را به حسب و نسبش بشناسند پس بنی امیه را بكشد حتی آنكه از بنی امیه مردی خود را در پهلوی درختی پنهان كند درخت بسخن آید و فریاد كند كه این مردی است از بنی امیه اینجا پنها ن شده است او را بكشید".[10] 
3) در روایات مفصل و طولانی كه مشور به حدیث مفضل است و شیخ حسن بن سلیمان در كتاب بصائر آن را روایت كرده آمده است - بعد از اینكه امام صادق ـ علیه السلام ـ ظهور امام عصر ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ را در مكه و سپس توجه او به كوفه را بیان فرمودند 0 مفضل از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسید: ای سید من حضرت صاحب الامر بعد به كجا متوجه خواهند شد؟ حضرت فرمودند، بسوی مدینه جدم و چون وارد در دنباله روایت دارد كه ظالمین به اهل بیت را به امر خداوند زنده خواهند نمود و انتقام اهل بیت را از آنها می گیرد. 
آنگاه فرمود: سپس حضرت امام حسین ـ علیه السلام ـ با یارانش و داوزده هزار صدیق ظاهر می شوند و رجعتی از این خوشتر نباشد، آنگاه صدیق اكبر امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ بیرون می آید، و پس از آن بیرون می آید سید اكبر محمد رسول اللَّه ـ صلی اله علیه و آله و سلم ـ با هر كه ایمان به آن حضرت آورده از مهاجر و انصار و غیر ایشان و هر كه در جنگهای ایشان به شهادت رسیده است و زنده می كند جمعی را كه تكذیب آن حضرت كرده بودند و شك می كردند در حقیقت او و یا رد گفته او می نمودند و هر كه ابا او جنگ كرده باشد همه را به جزای خود می رساند و همچنین بر می گرداند یك یك ائمه تا صاحب الامر و همه كه یاری ایشان كرده تا خوشحال شوند و هر كس كه از ایشان دوری كرد تا آنكه پیش از آخرت به عذاب و خواری دنیا مبتلا گردند".
[11] 
حاصل آنكه از روایات فوق و دیگر رویاتی كه در این باره آمده است سه مطلب استفاده می شود: 
اولاً: كافران، واصب، مخالفان و ستمگران وقت به دنیا بر می گردند. 
ثانیاً: این ستمگران با مشاهده قدرت آن دولتی كه نمی خواستند به اهل بیت برسد معذب و ناراحت می شوند و به خواری و عذاب دنیوی مبتلا می گردند. 
ثالثاً: این ستمگران و ظالمان به دست انتقامگر ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ و مؤمنان به سزای اعمال ظالمانه خود می رسند و هلاك می گردند بنابراین قبض روح می شوند و از دنیا می روند اما نه با مرگ طبیعی بلكه به هلاكت می رسند و كشته می شوند. 
منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. مهدی موعود، ترجمه ج 13 بحار قدیم (و ج 51 و 52 جدید)، علی دوانی، بحث رجعت (فصول پایانی). 
2. عصر ظهور، علی كورانی (تمام كتاب).


[1] . مجلسی، بحار (ط بیروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج3، ص104-103. 
[2] . مجلسی، بحار (ط بیروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج53، ص64. 
[3] . مجلسی، حق الیقین (انتشارات رشیدی، چاپ دوم، 1363) ص668. 
[4] . مجلسی، بحار (ط بیروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج53، ص70. 
[5] . مجلسی، حق الیقین (انتشارات رشیدی، چاپ دوم، 1363) ص262-261. 
[6] . مجلسی، حق الیقین (انتشارات رشیدی، چاپ دوم، 1363) ص252. 
[7] . مجلسی، بحار (ط بیروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج3، ص261. 
[8] . همان مصدر، ص261 و بحارالانوار (ط بیروت، چاپ سوم، 1403 ه ق) ج53، ص42. 
[9] . 
[10] . همان مصدر، ص261-260 و بحار الانوار، ج53، ص110-109. 
[11] . همان مصدر، ص268-266. چهارشنبه 25 خرداد 1390 | نظرات ()


موضوعات

جنگ نرم

مهدویت

مذهبی

پیوندهای روزانه

وبلاگ حاج علی

مطالب اخیر

تغییر وبلاگ

م ن ت ظ ر چیست؟

سیر تاریخی اورشلیم و نامگذاری آن به بیت المقدس و ارض موعود

ثبت لحظه بلعیده شدن ستاره توسط یک سیاهچاله عظیم

علت کاهش تولد ستارگان/ شیرهای گاز ستاره ساز جهان بسته شدند

ناگفته هایی درباره مختار ثقفی

چگونگی تسخیر جهان با یاران كم

چرا حضرت مهدی موعود(ع) مظلوم‌ترین فرد عالم است؟

برگ‏هایى ازتاریخ روم مادر امام زمان علیه السلام

به بهانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های آمریکا(CUPA AMERICA)،/قسمت1

سحر سامری قسمت آخر/فحشا و خون

پاسخ آیت الله جوادی آملی به چهار پرسش درباره امام زمان (عج)

اولین جملات حضرت مهدی (عج) پس از ظهور

کوهی که حضرت سلیمان، جن ها را در آن زندانی می کرد + تصاویر

خدایا، امام زمان(عج) را به آرزوهایش برسان

آرشیو مطالب

آذر 1391

شهریور 1390

مرداد 1390

تیر 1390

خرداد 1390

اردیبهشت 1390

فروردین 1390

اسفند 1389

بهمن 1389

آذر 1389

آبان 1389

مهر 1389

نویسندگان

anaj

پیوند ها

مکتب الشهدا

گل نرگس

دانشنامه مهدویت

آمار سایت

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

امکانات جانبی

RSS 2.0

لوگوی دوستان